STATEMENT

ENG

My output is eclectic and multiform. A vast landscape of sets and props originating from a scenographic approach to reality based on the assumption that people instinctively alter either the space that surrounds them, or themselves. Physical and mental spatial alignment are at the basis of my practice, addressing topics like the construction of (fragile) theatricality, physical and cultural instincts for habitation, mythical identity and temporality. My work engages with inner worlds, from a permanent conflict with the realities outside ourselves. It isn’t staged in the past or for the future, but in an absolute here and now. My creative dynamic closely relates to that of a ritual, as a result many of my pieces and actions are temporary and cease to physically exist once completed. Any space, however small, can be an active space. Certainly every artwork is one, for there is always a box of tricks surrounding it, activating its viewer’s mind. This approach has led to a body of work consisting of a lot of installations, performances, drawings and objects. All of them link mental survival strategies to instinctive identity, which is constantly redrawn by approval and disapproval. My art, as well as identity, comes from conflict and the answers we construct to it.

NL

Mijn output is eclectisch, veelvorming. Ze omvat inmiddels een uitgestrekt landschap van sets en attributen die voortkomen uit een scenografische benadering van de werkelijkheid: ik ga er van uit dat de mens instinctief veroordeeld is tot een vormgegeven omgeving. De fysieke, mentale en cultureel bepaalde drang om ruimte om te buigen naar individuele en sociale maatstaven ligt aan de basis van mijn kunstenaarspraktijk. Ik noem het een constructie van fragiele ruimtelijke theatraliteit, het bewonen van onze eigen droombeelden ter ondersteuning van de mythische identiteit die elk mens zichzelf toekent. Mijn werk is een opeenvolging van mogelijkheden van veruiterlijking van ruimtelijke verbeelding. Ik wil er de confrontatie in aangaan met de conflicten die ontstaan op onze buitengrenzen, daar waar we als individu overgaan in de buitenwereld.

Die grens verplaatst zich voortdurend en ligt bij elk individu elke seconde ergens anders. Mijn werken bevinden zich dan ook in een absoluut hier- en nu. Vanuit een metafysich-poëtische benadering van ruimte en tijd tracht ik als kunstenaar een activerende positie in te nemen. Elke ruimte kan geactiveerd worden door er het potentieel voor verandering aan toe te kennen.

Die aanpak heeft tot een veelheid aan ruimtelijke meditaties geleid, met een even grote veelheid aan tijdelijke ruimtelijke installaties als resultaat. Mijn werkwijze heeft veel weg van een ritueel, op dezelfde manier als een wetenschappelijk exposé dat heeft: sommige ruimtelijke ingrepen zijn quasi letterlijk illustratief voor theoretische beschouwingen. Anderen zijn dan weer intuïtief of gerelateerd aan de fysieke eigenschappen van de ruimte, of diens functie. In elke geval verschijnen en verdwijnen ze, net als gedachten. Een mens gebruikt doorlopend strategieën die hem in staat stelt de grote en kleine conflicten die de buitenwereld hem voorschotelt op te lossen. Ruimtelijke strategie speelt daarin een grote rol, het ons eigen maken van een ruimte geeft ons een thuis, een gevoel van veiligheid dat ons toestaat kwetsbaar te zijn, écht te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.